Certifiering

KRAV-certifiering

”Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan”.

Alla våra produkter är KRAV-godkända. 99 % av våra ingredienser kommer från gårdar som inte använder konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. Vi kontrolleras en gång per år av revisorer från KIWA/KRAV. De produkter som vi importerar är kontrollerade och certifierade av ursprungslandets kontrollorgan.